PRO-Thailand Network จับมือลุงซาเล้ง ชวนคนไทยสายกรีนใส่ใจคัดแยกขยะในโครงการ “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลก” พร้อมลุ้นรับรางวัล

0
61

PRO-Thailand Network หรือเครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน จับมือกับ เพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป จัดโครงการ “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลก” ชวนคนไทยร่วมใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เพียงคัดแยก และส่งคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 3 ประเภท คือ ขวดพลาสติก PET กล่องเครื่องดื่มยูเอชที และถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (MLP) เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ และส่งเสริมการรีไซเคิลในวงกว้าง 

โครงการ “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลกกับ PRO-Thailand Network เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการโดยคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 3 ประเภท ตามวิธีการแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากทางโครงการ และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Green2Get เลือกกิจกรรม “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลก” กับ PRO-Thailand Network เพิ่มวัสดุเข้าร่วมโครงการ พร้อมลุ้นรับรางวัล ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่ส่งมายังโครงการ จะถูกนำไปรีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ถือเป็นเป้าหมายหลักของโครงการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนของประเทศไทย  

ขั้นตอนการเตรียมคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ก่อนส่งเข้าร่วมโครงการ สามารถทำได้ดังนี้

  • ประเภทขวดพลาสติก PET เพียงดื่มน้ำให้หมด หรือเทน้ำ/ของเหลวที่อยู่ในขวดออกให้หมด หากมีสิ่งสกปรกควรล้างทำความสะอาดและตากให้แห้ง  บีบขวดให้แบนมากที่สุดเพื่อประหยัดพื้นที่ ขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว สามารถนำมาผลิตเป็นขวดพลาสติกรีไซเคิล หรือที่เรียกกันว่าขวด “rPET” เพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกนับครั้งไม่ถ้วน (Bottle-to-Bottle Recycling) ขวด rPET สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อย. ไทย ถือเป็นบรรจุภัณฑ์แห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
  • ประเภทกล่องเครื่องดื่ม UHT ประกอบด้วย 3 วัสดุหลัก คือ เยื่อกระดาษ 75 เปอร์เซ็นต์ และอีก 25 เปอร์เซ็นต์เป็นพลาสติกและอะลูมิเนียมฟอยล์ (PolyAl) ผนึกกันเป็นชั้นๆ ทั้ง 3 วัสดุนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีก วิธีแยกกล่องเครื่องดื่ม UHT ใช้แล้ว เพื่อร่วมโครงการ เริ่มจากดื่มนม น้ำผลไม้ ให้หมดกล่องหรือใช้กะทิให้หมดกล่อง แล้วแยกกล่องและหลอดออกจากกัน  ฉีกหรือตัดออกให้เป็นแผ่น ล้างให้สะอาด ตากกล่องให้แห้ง หรือถ้าไม่สะดวกตัดก็พับให้แบนๆ ได้เช่นกัน  
  • ประเภทถุงขนมกรุบกรอบ ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซองกาแฟ ซองอาหารสัตว์ หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนหลายชั้น (Multilayer Plastic – MLP) ประกอบด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติก แผ่นฟิล์มอะลูมิเนียมฟอยล์ แผ่นพลาสติกไนลอน และแผ่นพลาสติก PE โดยขั้นตอนการคัดแยก นำซองเปล่าหลังกินหรือใช้หมดมาตรวจดูว่าไม่มีสิ่งใดในถุง หรือล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วตากให้แห้ง ก่อนทำการพับ แล้วพับถุงเป็นปม หรือม้วนพับให้เป็นระเบียบ ก่อนส่งเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ โครงการยังพร้อมรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนอื่นๆ ด้วย เช่น ถุงเติมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถุงพลาสติก ฟิล์มยืด ถุงแกง ที่ทำความสะอาดแล้วและทำตามขั้นตอนด้านบน ก็สามารถส่งมาได้เช่นเดียวกัน 


นางสาวมยุรี อรุณวรานนท์ ในฐานะผู้จัดการโครงการ PRO-Thailand Network กล่าวว่า ในยุคที่ปัญหาขยะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นเรื่องท้าทาย การสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าสำคัญมาก จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลก” ขึ้น ซึ่ง PRO-Thailand Network ร่วมมือกับเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากขึ้น พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยร่วมคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งการรีไซเคิลไม่เพียงแต่จะช่วยลดปริมาณขยะที่เล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดการใช้พลังงาน และช่วยให้ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การคัดแยก เก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อรีไซเคิลจึงไม่เพียงแต่เป็นกลยุทธ์ในการจัดการขยะเท่านั้น แต่ยังถือเป็นหัวใจของการดูแลสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ PRO-Thailand Network ดำเนินโครงการนำร่องจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติก PET กล่องเครื่องดื่มยูเอชที (เช่น กล่องนม น้ำผลไม้ กล่องกะทิ) และถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (เช่น ถุงขนม ถุงเติม ซองกาแฟ) ในระหว่างปี 2563 – 2565 สามารถเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วประเภทขวดพลาสติก PET จำนวน 25,134.15 ตัน ประเภทกล่องเครื่องดื่มยูเอชที จำนวน 180.49 ตัน และประเภทถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนใช้แล้วได้ 78.56 ตัน 

นอกจากนี้ นายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ ผู้ก่อตั้งเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป และเจ้าของแอปพลิเคชัน Green2Get  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่นำมาใช้กับกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า การร่วมมือกับ PRO-Thailand Network ในโครงการ “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลก” ถือเป็นการริเริ่มส่งเสริมการจัดการขยะที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในประเทศไทย การแยกขยะอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวและยุ่งยากสำหรับหลายๆ คน ดังนั้น การจัดโครงการ “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลก” ขึ้นมา ผ่านแอปพลิเคชัน Green2Get จะกระตุ้นทำให้การส่งคืนขยะเป็นเรื่องง่ายขึ้น เหมาะกับผู้บริโภคสายกรีนในปัจจุบัน เพราะทำให้กระบวนการนี้เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น เน้นการให้ความรู้ และจัดการขยะรีไซเคิล นอกจากนี้การร่วมมือกับ PRO-Thailand Network ยังถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ส่งผลให้การจัดการขยะในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ วิธีการร่วมโครงการ “คัดแยก ส่งคืน ฟื้นโลก” กับ PRO-Thailand Network ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันGreen2Get โดยดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้

iOS: https://apple.co/3NHUQr0

Android: https://bit.ly/android_G2G

แล้วเลือกหมวด “กิจกรรม” เพื่อเข้าไปสู่กิจกรรมรักษ์โลกตามระบบ โดยสามารถสะสมน้ำหนักให้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล และตรวจสอบจำนวนการส่ง ผ่านแอปพลิเคชัน Green2Get เพื่อลุ้นรับรับรางวัล จากทาง PRO-Thailand Network หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook: PRO-Thailand Network https://web.facebook.com/prothailandnetwork

เกี่ยวกับ PRO-Thailand Network:

เครือข่ายองค์กรความร่วมมือจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Packaging Recovery Organization Thailand Network) หรือ PRO-Thailand Network ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 จากการรวมกลุ่มโดยสมัครใจของภาคเอกชน อาทิ ผู้เป็นเจ้าของตราสินค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด ซึ่งต่างให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและมีนโยบายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนในระดับโลก ต่างตระหนักร่วมกันถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของภาคประชาชน จึงให้ความสำคัญเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างถูกต้องและยั่งยืน โดยยึดหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกช่วงชีวิตของบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นทางการออกแบบ ไปจนถึงปลายทางการเก็บกลับ การรีไซเคิล ตลอดจนการกำจัดการซากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)

รายชื่อคณะผู้บริหาร PRO-Thailand Network

นายวิกเตอร์ หว่อง                     ผู้จัดการทั่วไป

                                      บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด และรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์

                                                ประจำประเทศไทย เมียนมา และลาว เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี

นายอชิต โจชิ                            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                                                บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย       กรรมการผู้จัดการ

                                                บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

นายอินเยส คอร์ทเฮ้าส์              กรรมการผู้จัดการ

                                                บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข           ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม อินโดไชน่า

                                                บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

นายสุดิปโต โมซุมดา                  กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม

                                      บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์         ผู้อำนวยการเขตประเทศไทย ลาว พม่า และกัมพูชา

                                                บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

twelve + 15 =