“ดีลอยท์ ประเทศไทย” ประกาศ 4 ผู้บริหารใหม่

0
491

ดีลอยท์ ประเทศไทย ประกาศ 4 ผู้บริหารใหม่ ร่วมทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง บริการด้านการสอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย เสริมศักยภาพในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยองค์ความรู้เชิงลึก ประสบการณ์ ทักษะและมุมมองใหม่จากทีมผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน ผสมผสานกับความรู้และความเชี่ยวชาญระดับโลกของดีลอยท์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของดีลอยท์ในการส่งมอบบริการคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าในประเทศไทย

การเสริมทัพผู้บริหารในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถและสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการแก่ลูกค้า และดึงดูดบุคลากรคุณภาพในภูมิภาค

นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยเริ่มที่จะฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 แต่ภาคธุรกิจยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย และความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรส่วนใหญ่ยังคงต้องการคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดีลอยท์พร้อมสนับสนุนลูกค้าในทุกขนาด ทุกภาคส่วน และทุกอุตสาหกรรม และให้ความสำคัญกับการเสริมทัพบุคลากร โดยยังคงมองหาผู้มีความสามารถในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีพาร์ทเนอร์ใหม่มาร่วมทีมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า ดีลอยท์มีความพร้อมที่จะให้บริการและช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตได้อย่างแข็งแรง ยั่งยืน และประสบความสำเร็จในอนาคต”

นายอัสสเดช คงสิริ ร่วมงานกับดีลอยท์ ประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงิน มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ในด้านวานิชธนกิจ โดยได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ และธุรกรรมในตลาดทุนที่ประสบความสำเร็จมากมาย ด้วยเป้าหมายสูงสุดของ

ดีลอยท์ในการให้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจ (trusted advisor) เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจ อัสสเดชจะนำทีมที่ปรึกษาทางการเงิน ในการให้บริการด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงิน การประเมินมูลค่าธุรกิจ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางการเงินทั่วไป และสร้างการเติบโตของบริการที่ปรึกษาทางการเงินของ ดีลอยท์ ประเทศไทย ต่อไป

นายวรพงษ์ สุธานนท์ ร่วมทีมในตำแหน่งพาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศไทย ในการให้คำปรึกษาด้านอาชญากรรมทางการเงินและความเสี่ยง โดยในปี 2554 วรพงษ์เป็นหนึ่งในคนไทยเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจากสหรัฐอเมริกา ด้านการตรวจจับการฉ้อโกง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในการทำงานด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อพิพาท รวมถึงแก้ปัญหาวิกฤตและปัญหาทางธุรกิจที่มีความท้าทาย ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วภูมิภาคอาเซียนกับหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Big4  อีกทั้งยังเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้กับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ในงานปรับปรุงและแก้ไขงานด้านความเสี่ยงต่าง ๆ ทำให้วรพงษ์สั่งสมประสบการณ์และความเข้าใจเชิงลึก  ในหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งกรรมการบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการควบคุมดูแลความเสี่ยง จริยธรรม และการปฏิบัติในองค์กรให้เป็นไปตามตามกฎข้อบังคับ

นายวิชัย สุขในใบบุญ ร่วมงานกับดีลอยท์ในตำแหน่งพาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้านการตรวจสอบบัญชี และการพัฒนาโซลูชั่นสำหรับองค์กร ให้คำปรึกษาแก่บรรดาบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ วิชัยมีประสบการณ์กว้างขวางในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการจัดการการขายเทคโนโลยีระดับองค์กร การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน การปรับปรุงกระบวนการ วิชัยเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเรื่องบริการ Digital Controllership วิชัยนำทีมที่ปรึกษาบริการด้านบัญชีและปฏิบัติงานด้านการรายงานทางการเงิน (Accounting Operation Advisory) ของดีลอยท์ ประเทศไทย มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและบริการในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภาพของระบบงาน และขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานทางด้านการเงินขององค์กรธุรกิจ

ด้าน นางสาวพัชรพร ภู่ทรานนท์ รับตำแหน่ง พาร์ทเนอร์ ที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย มีประสบการณ์ กว่า 15 ปี ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โดยมีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน การควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้างธุรกิจ ในฐานะผู้นำในการให้บริการด้านกฎหมาย พัชรพรมีความมุ่งมั่นที่จะขยายทีมงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของดีลอยท์ ประเทศไทย ที่ครบถ้วนครอบคลุม และใช้แนวทางแบบองค์รวมของดีลอยท์ในการขยายขีดความสามารถในการรองรับบริษัทที่กำลังจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผมยินดีต้อนรับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกท่านมาร่วมทีมผู้บริหารของเรา ความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน ครอบคลุมบริการหลักของดีลอยท์ที่มีความสำคัญและตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์ของลูกค้า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดีลอยท์ ในการนำเสนอความเชี่ยวชาญครอบคลุม เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา” นายสุภศักดิ์ กล่าวในที่สุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =