เผยเคล็ดลับการสร้างสรรค์งานดีไซน์ สู่ ความสำเร็จจากนักออกแบบชื่อดังศิษย์เก่า “ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์”

0
397

อุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทยได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยอย่างมหาศาล และเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อิทธิพลของการดีไซน์จะเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ ที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ทั้งยังเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จนนำไปสู่การได้รับการยอมรับในวงกว้าง แต่การจะก้าวไปสู่ความสำเร็จจะต้องได้รับการฝึกฝนที่มี แบบแผน ขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันที่มีมาตรฐานนานาชาติและได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก

เตชทัต หลวงพิทักษ์ (อั้ม) ศิษย์เก่าสาขาออกแบบแฟชั่น รุ่นที่ 14 ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ แบรนด์เสื้อผ้า SAAMU (ซามู) เผยถึงมุมมองต่อวงการดีไซน์ในปัจจุบันว่า “หลังจากมาเรียนที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ สิ่งที่ได้รับจากที่นี่คือได้มุมมอง แนวคิด กระบวนการออกแบบและการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จนถึงทุกวันนี้ และรวมไปถึงการได้รับโอกาสในการเป็นนักเรียน ทุนต่างประเทศ ซึ่งทำให้ได้เปิดมุมมอง โลกทัศน์ และความรู้ใหม่ๆ ในการออกแบบได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจธุรกิจหรือโลกของแฟชั่น ก็อย่าลังเลที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับตัวเอง เพราะซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เป็นสถาบันออกแบบนานาชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบไป สามารถสร้างแบรนด์ สร้างอาชีพออกสู่ตลาด หรือแม้แต่ต่อยอดทางการศึกษาได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนวงการแฟชั่น ทำให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดแบรนด์แฟชั่นใหม่ๆ ขึ้นมากมาย แต่นักออกแบบต้องไม่ลืมที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการออกแบบต่อไป”

ธนุนาฏ เอกะสิงห์ (มิ้ม) ศิษย์เก่าสาขาออกแบบแฟชั่น รุ่นที่ 20 เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า STORI WARE กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของความใฝ่ฝันเริ่มจากความต้องการจะเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า และมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แต่ยังขาดความรู้พื้นฐานในด้านนี้จนได้มาศึกษาที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ โรงเรียนสอนออกแบบแฟชั่น ที่สอนครอบคลุมทุกด้านในแบบสากลที่ไม่ได้มีการตีกรอบทางความคิด สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาต่อยอดในสไตล์ความชอบของตนเองได้อย่างเต็มที่ ชอบเรียน Research and Entrepreneur หรือการวิจัยเพื่อการทำแบรนด์โดยตรง ทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยมาต่อยอดในการทำแบรนด์ของเราได้ทันที และยังช่วยพัฒนาและต่อยอดแบรนด์ให้ในขณะที่เรียน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบันแบรนด์ STORI WARE ประสบผลสำเร็จได้ เป็นผลมาจากการ บ่มเพาะของ ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ การมาเรียนที่นี่จะทำให้ความสำเร็จของคุณง่ายขึ้น เพราะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางให้เรา ทำให้การสร้างแบรนด์ที่เริ่มต้นจากศูนย์นั้นเป็นไปได้ และไม่ได้ยากจนเกินไป
วงการดีไซน์ในปัจจุบันให้ความสำคัญสูงสุดกับการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ ยังมีกระแสความต้องการใหม่ๆ และ เทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ทำให้นักออกแบบต้องปรับตัวและ พัฒนาตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกสมัยใหม่ได้อย่างไม่ตกเทรนด์”

ณัฐวุฒิ เตียวต่อสกุล (ก็อต) ศิษย์เก่าสาขาออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 18 ผู้ชนะการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์กับ SCG และ เจ้าของ Studio TEAL Industrial & Product Design และแบรนด์ I.divert เล่าว่า “ผมได้รับโอกาสดีๆ มากมายจากการประกวดงานออกแบบ ประสบการณ์ตรงคือช่วงปีสองของการเรียนในสมัยที่ผมเรียนนั้น อาจารย์จะให้ส่งงานประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลาสติก ซึ่งก็เป็นนับเป็นการบ้าน ที่อาจารย์จะคอยให้คำแนะนำในการเข้าส่งงานในคลาสเรียน จากการที่ได้คำแนะนำและทำงานนอกเหนือจากคนอื่นๆ ในห้อง จึงได้มีโอกาสฟังคำแนะนำและมุมมองของอาจารย์ได้มากยิ่งขึ้น จึงคิดว่าเหตุการณ์นั้นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ทำให้เราต่อยอดธุรกิจได้จนถึงปัจจุบัน
วงการดีไซน์ในปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญมากกว่าสมัยก่อนมาก การทำธุรกิจในยุคสมัยนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และสิ่งแปลกใหม่ ไม่ใช่แค่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว ประกอบกับการมีเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดทำให้นักออกแบบสามารถสื่อสารความเป็นตัวตนให้ผู้คนรับรู้ได้อย่างง่าย นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับนักออกแบบ และวงการดีไซน์อย่างมีนัยสำคัญ ฝากถึงผู้ที่ชื่นชอบงานดีไซน์ว่า งานออกแบบไม่ใช่แค่สวยไม่สวย แต่ต้องมองให้รอบด้านทั้งวัสดุ โครงสร้าง การใช้งาน ต้นทุนและอื่นๆ”


ธารารัตน์ สิทธิวันชัย (ทอฟฟี่) ศิษย์เก่าสาขาออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 16 ปัจจุบันเป็น Assistant Retail Manager ดูแลการตกแต่งของร้าน Samsung ทั้งหมดในประเทศไทย เผยว่า “ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความคิด ความฝันที่จะเป็นนักออกแบบ อยากเปลี่ยนสายอาชีพ หรือนักออกแบบที่อยากมีช่องทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุด ที่นี่เปรียบเสมือนประตูที่ก้าวเข้าสู่โลกของการดีไซน์ มีหลักสูตรการเรียนแค่ 2 ปี และยังสามารถเรียนต่างประเทศอีก 2 ปี ได้วุฒิปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือด้วย ทั้งที่อังกฤษและอิตาลี ซึ่งตนก็ได้ทุนเรียนต่อที่ Elisava ที่ประเทศสเปน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ Top Ten ของยุโรป ตรงตามเป้าหมายที่หวังไว้มาก พร้อมทั้งอาจารย์ยังสนับสนุนไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียน แต่รวมไปถึงการประกวดอื่นๆ ด้วย ทำให้ตนมีผลงานเพิ่มขึ้น ซึ่งคิดว่าการที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเรา ส่วนหนึ่งเพราะสิ่งที่ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ให้ บวกกับความพยายามของตัวผู้เรียน อีกทั้งได้เปลี่ยนสายอาชีพและสามารถเข้าทำงานด้านดีไซน์ได้ เรียกได้ว่าสานฝันการเป็นดีไซเนอร์อย่างแท้จริง”

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการออกแบบ ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) และหลักสูตรออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ (Interior & Product Design) สอนโดยอาจารย์ต่างชาติผู้คร่ำหวอดในวงการออกแบบระดับโลก กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถเข้าร่วมงาน Open House ได้ฟรี เพื่อฟังการแนะนำหลักสูตร พร้อมชมผลงานนักศึกษา และพูดคุยกับศิษย์เก่าที่สร้างแบรนด์ เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่วงการนักออกแบบ ในวันที่ 9 และ 22 กรกฎาคม, วันที่ 6 และ 19 สิงหาคม, วันที่ 3,17 และ วันที่ 24 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ www.chanapatana.com/th/open-house, โทร 081-432-8555, ไลน์แอด: @cidichanapatana หรือ https://lin.ee/4AoRhnQ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chanapatana.com และ www.facebook.com/Chanapatana

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

2 × 5 =