องค์กร Stop Hunger ร่วมกับโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกจัดแคมเปญ Show your Heart, Play your Part หนุนธนาคารอาหารแห่งชาติ เสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการและมอบอาหารแก่ผู้สูงวัย ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม

0
186

โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยบริการบริหารอาคารแบบครบวงจร อาทิ การบริหารงานวิศวกรรมอาคารการบริการด้านอาหาร และการบริหารจัดการอาคาร จากประเทศฝรั่งเศส นำโดย คุณเกศริณภรณ์  กาญจนปัญจพล(ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนามพร้อมนำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรมในแคมเปญ Show your Heart, Play your Part หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่โซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกร่วมมือกับองค์กร Stop Hunger มุ่งมั่นให้การสนับสนุนชุมชนที่อยู่ภายใต้ธนาคารอาหารแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติด้านอาหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่ ได้จัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแบ่งปันความรู้เพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างสมวัย พร้อมทั้งส่งมอบอาหารให้แก่กลุ่มผู้สูงวัยจำนวนกว่า 70 คน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม สถานพยาบาลชุมชนขนาดเล็กภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่ให้การต้อนรับโดย คุณดุษณีย์ ทองเกลี้ยง (ที่ 3 จากซ้าย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และคุณสุนีรัตน์ เล็กประเสริฐ (ชวาสุด)เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายธนาคารอาหารแห่งชาติ จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + eleven =