SCB สนับสนุนสินเชื่อระยะยาวแก่ไทยออยล์ วงเงิน 7,000 ล้านบาท

0
822

ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาว จำนวน 7,000 ล้านบาท แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
ผู้ประกอบการธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกวัตถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทยออยล์ ซึ่งรวมถึงการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการกลั่นน้ำมัน
การขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังธุรกิจปิโตรเคมี และการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve
โดยมี นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ Wealth  ธนาคารไทยพาณิชย์  ร่วมแสดงความยินดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × two =