อาร์เอส กรุ๊ป จับมือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯส่งต่อความรู้ในงานเสวนา SDI Talk ภายใต้แนวคิด “Sustainable Life Enriching”

0
240

จากความชำนาญในการทำธุรกิจของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ที่หลากหลาย รวมไปถึงความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์มองค์กร เพื่อยกระดับทุกมิติการใช้ชีวิตของลูกค้าผ่านธุรกิจในเครือ พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง และสร้างความยั่งยืนให้แก่ สังคม ชุมชน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบของ ESG จนได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ AA โดยล่าสุด อาร์เอส กรุ๊ป ได้ร่วมกับฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาฯ จัดเสวนา SDI Talk EP#4: RS Group: Sustainable Life Enriching ในการส่งต่อความรู้การจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่สร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนและสัตว์เลี้ยงผ่านทุกธุรกิจในเครือ ไปพร้อมๆ กับการนำทักษะความชำนาญ รวมถึงทรัพยากรและสื่อในเครือมาต่อยอดและพัฒนาเป็นโครงการด้านความยั่งยืน ซึ่งนับเป็นการแบ่งปันแนวทางการทำงานให้กับผู้สนใจหรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านความยั่งยืนในอนาคต โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติ โอสถากุล, คุณรัฐปวีร์ ลาภนาน, คุณนิธิกานต์ จิตเจริญ และคุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง ร่วมเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ณ CBS Lounge เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณกัลยาณี ศรีกองลี        เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

2. คุณอรชร โอทองคำ           หัวหน้าบรรณารักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

3. อาจารย์ ดร.ธิติ โอสถากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ            

4. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ            หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

5. ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร         ผู้รักษาการอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. คุณปริญญ์ หมื่นสุกแสง   หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจวิทยุคูลลิซึ่ม ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป

7. คุณรัฐปวีร์ ลาภนาน          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ.อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

8. คุณนิธิกานต์ จิตเจริญ      หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บ.อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

eleven − eight =