“พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ” ร่วมกับ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ” นำชมออนไลน์ “อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน”

0
280

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปเชิญชวนประชาชนชาวไทยเที่ยวชม “อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องโขน รวมทั้งที่มาและการก่อตั้งอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ร่วมกับคุณวิทวัส เกตุใหม่ ภัณฑารักษ์จากพิพธภัณฑ์ผ้าฯ 

วิดิทัศน์นำชมออนไลน์ “อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน” นี้ มีความยาวทั้งสิ้น ๒ ตอน เผยแพร่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ตอนที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายนและตอนที่ ๒ ใน วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

หลังจบการเผยแพร่วิดิทัศน์ทั้ง ๒ ตอน จะมีกิจกรรมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากนิทรรศการโขนจำนวน ๑๐ รางวัล แบ่งเป็นผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุดจากเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles จำนวน ๕ รางวัล และผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องและเร็วที่สุดจากอินสตาแกรม Queen Sirikit Museum of Textiles จำนวน ๕ รางวัล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 1 =