TCMC จัดกิจกรรมปลูกป้อง Plant & Protect

0
185

ปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหาร พร้อมพนักงาน และพันธมิตร Care the Wild ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นการร่วมมือกันกับภาคีทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ทีซีเอ็มซี  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กรมป่าไม้ และ ชุมชนบ้านโคกพลวง ในการร่วมกันปลูกป่า จำนวน 15 ไร่ ทั้งนี้ ทางทีซีเอ็มซียังได้ มอบปุ๋ยจำนวน 500 กิโลกรัม (เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการนำ Sludge (กากตะกอน) น้ำเสียในบริษัทของทีซีเอ็มซี มาผ่านกระบวนการ นำกลับไปเป็นปุ๋ย) มอบให้กับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จ.นครราชสีมา โดยกิจกรรมการปลูกป่าครั้งนี้ จะมีการรายงานผลทุกๆ 6 เดือน ให้กับทางทีซีเอ็มซี ได้ทราบความคืบหน้า ของการเจริญเติบโตพันธุ์พืชต่างๆ ที่ได้ลงปลูกไว้

“กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลก เช่นเดียวกับที่ ทีซีเอ็มซี ได้ริเริ่มการใช้เส้นใยรีไซเคิ่ลจากขยะขวดพลาสติกมาผลิตเป็นส่วนหนึ่งของพรมเมื่อเกือบสองทศวรรษที่แล้ว ทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ช่วยโลกลดขยะขวดพลาสติกได้ถึง 920 ล้านขวด เรากำลังวางรากฐานที่สำคัญเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้ จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนส่วนเกินในอีก 10% สุดท้ายในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเพื่อให้เราถึงเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้

นอกจากนี้ จากผืนดินที่แห้งแล้ง จะกลายเป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายพันธุ์ เป็นแหล่งอาหาร สร้างอากาศบริสุทธิ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วนภายใต้โครงการ Care the Wild ปลูกป้องป่าชุมชน ขอบคุณตลาดหลักทร้พย์ที่ริเริ่มและช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ขอขอบคุณกรมป่าไม้ที่ช่วยจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดหาต้นกล้าไม้รวมถึงการเตรียมระบบน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าต้นไม้ที่เราปลูกวันนี้จะอยู่รอดได้ทุกต้น ขอบคุณองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ช่วยสนับสนุนและให้ความรู้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และที่สำคัญขอขอบคุณคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวง และสมาชิกในชุมชนทุกท่านที่เป็นแรงสำคัญในการปลูกต้นไม้ในวันนี้และดูแลกล้าไม้ ทั้ง 15 ไร่ ที่จะกลายเป็นผืนป่าในอนาคต ขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ทำให้เราทุกคนได้มีโอกาสส่งต่อโลกที่ดีขึ้น ให้แก่ลูกหลานของเราต่อๆ ไป” ปิยพร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการปลูกป่านี้นอกจากบริษัทจะได้ใช้ carbon credit เพื่อลด carbon 10% สุดท้ายแล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ climate change ให้แก่พนักงานขององค์กรทุกระดับ และยังช่วยให้ชุมชนโดยรอบได้พึ่งพาอาศัย ได้ใช้ประโยชน์จากป่านี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

eighteen − 7 =