“กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ” สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2564  

0
652

ดร. สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายชนาสิน สิมะดํารงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกีฬา เป็นตัวแทนกล่าววัตถุประสงค์ของงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีจัดการอบรม ปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

โดยการจัดงานครั้งนี้มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเข้าร่วมมากกว่า 500 คน มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเอง และทำให้รู้จักตัวเองกันมากขึ้น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์ ประกาศกำหนดการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นกรณีพิเศษ มีนักกีฬาผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 370 คน แบ่งเป็น นักกีฬาทีมชาติ 201 คน นักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 165 คน และบุคลากรกีฬา 4 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,500,000 บาท

ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาจนถึงปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 16 ปี รวมแล้วกองทุนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวน 1,526 คน เพื่อสร้างเสริมโอกาสให้นักกีฬาสามารถฝึกฝนได้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างอาชีพและชื่อเสียงให้แก่ประเทศ

สำหรับนักกีฬา หรือบุคลากรทางด้านการกีฬาท่านใด สนใจเข้าร่วมขอรับทุน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ https://nsdf.or.th/หรือ Facebook กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/nsdf.or.th/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 10 =