“แบรนด์ ซันโทรี่” ร่วมกับ “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” เปิดโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” ชวนเด็กรุ่นใหม่รวมพลังแห่ง ”ผู้ให้” ด้วยการบริจาค

0
550

22 ธันวาคม 2564 – แบรนด์ ซันโทรี่ จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) มุ่งเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและเยาวชนมาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการบริจาคโลหิต และบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องทุก 3 เดือน ส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ สำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ช่วยประเทศกู้วิกฤตโลหิตขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการฯ จำนวน 88,000 ยูนิต ผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ควบคู่กับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดการสร้างสรรค์ผลงานเกมรณรงค์บริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทาน ทุนการศึกษา และอีกมากมาย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างชัดเจน โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคทำได้ลดลง ฝั่งผู้บริจาคโลหิตประจำก็มีความกังวลในการเดินทางออกจากบ้านเพราะกลัวความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโควิด-19 ในขณะที่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งปริมาณการเบิกใช้โลหิตในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้น 8-10% ของทุกปีด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้นำไปสู่วิกฤตเลือดไม่เพียงพอ

ด้วยเหตุนี้ โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของโลหิตในการรักษาผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการ จำนวน 88,000 ยูนิตทั่วประเทศ และมียอดบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% จากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และเยาวชน อายุระหว่าง 17-22 ปี เนื่องจากเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนานและยั่งยืน”

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

แบรนด์ ซันโทรี่ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยึดมั่นตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม (Giving Back to Society) มาโดยตลอด โดยมุ่งสร้างผลด้านบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้บริโภค และสังคมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเรา ซึ่งโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทยและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งโครงการฯ นี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สภากาชาดไทยมีปริมาณโลหิตสำรองเพิ่มขึ้นแล้ว เรายังมุ่งหวังให้ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต อีกทั้งมีจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมกระตุ้นให้บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน”

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ปีที่ผ่านมาช่วงระหว่างปี 2563-2564 เราได้รับโลหิตจากการบริจาคภายใต้การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 84,716 ยูนิต สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการให้ของบรรดานิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตควบคู่ไปกับการออกหน่วยรับบริจาค ประกอบด้วย การประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก และการประกวดภาพถ่ายท้าประลองบริจาคโลหิตเพื่อรณรงค์เชิญชวนเพื่อนๆ ได้ร่วมบริจาคโลหิต โดยทีมของน้องๆ เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) ได้แก่ทีม Pastel จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

สำหรับโครงการ BRAND’S Young Blood ในปีนี้ เรายังคงสานต่อกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต โดยได้จัดกิจกรรมที่เปิดให้ทั้งผู้บริจาคโลหิต และผู้ที่ต้องการแสดงพลังเลือดใหม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย

  1. กิจกรรม BRAND’S Young Blood New Blood เพื่อแทนคำขอบคุณ ทางโครงการฯ จึงเตรียม “สเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวด ขนาด 30 มล. พร้อมสายคล้องคอ” เป็นของที่ระลึกให้กับนิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต และหน่วยเคลื่อนที่ของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565
  2. กิจกรรมการประกวด BRAND’S Young Blood Game Creator ในหัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero กิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน 23 ปี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ เสนอแนวคิดพร้อมภาพและเสียงประกอบสื่อสารการรณรงค์บริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้” ความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโลหิตขาดแคลนและสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวนรวม 20,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 โดยโครงการฯ จะประกาศผลผู้ที่รับรางวัลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และโครงการประกวดสร้างสรรค์เกมสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทร. 02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1752 และ 1753

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − one =