“SYS” คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี 2564

0
216

นายดำรงค์ศักดิ์ จัตุรงค์พัฒนา (ซ้าย) ผู้จัดการโครงการขยายการลงทุน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ (เหรียญทอง) จาก นางสาวแสงทิพย์ แสงไฟ (ขวา) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เมื่อไม่นานมานี้

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ นี้ จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงาน SYS1 และโรงงาน SYS2 เป็นสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − one =